Välkommen till Stors Projekt AB i Leksand

Hej! Jag heter Jan Erik Stors och det är jag som är Stors Projekt AB i Leksand.

Min specialitet är projektledning, och med lång erfarenhet, främst inom branscherna bygg och turism, kan jag hjälpa dig att förverkliga dina idéer!

Underskrift
Jan-Erik